سینک ظرفشویی

لطفا برای جستجوی سریعتر محصولات یکی از دسته بندی های زیر را انتخاب کنید


تو کار

تو کار

رو کار

رو کار

زیر صفحه ای

زیر صفحه ای

همسطح

همسطح

سینک اخوان 01

سینک اخوان 01

سینک ظرفشویی توکار اخوان مدل 01 با یک میوه شور و یک سینی تمامی سینک های اخوان دارای استاندارد اروپا و ایران و د..

1,660,000 ریال

سینک اخوان 02

سینک اخوان 02

سینک ظرفشویی توکار اخوان مدل 02 با یک لگن بزرگ و میوه شور بدون سینی مناسب برای فضاهای کوچک. مشخصات ورق استیل: AISI 3..

2,510,000 ریال

سینک اخوان 04

سینک اخوان 04

سینک ظرفشویی توکار اخوان مدل 04 با یک لگن بزرگ و میوه شور و سینی مناسب برای فضاهای متوسط و بزرگ مشخصات ورق استیل: AISI 3..

2,940,000 ریال

سینک اخوان 06

سینک اخوان 06

سینک ظرفشویی توکار اخوان مدل 06 با دو لگن بزرگ و بدون میوه شور و یک سینی مناسب برای فضاهای متوسط و بزرگ مشخصات ورق استیل..

3,210,000 ریال

سینک اخوان 06-new

سینک اخوان 06-new

سینک ظرفشویی توکار اخوان مدل 06جدید با دو لگن بزرگ، بدون میوه شور و یک سینی مناسب برای فضاهای متوسط و بزرگ مشخصات ورق اس..

3,020,000 ریال

سینک اخوان 08

سینک اخوان 08

سینک ظرفشویی توکار اخوان مدل 08 با دو لگن بزرگ و یک میوه شور در وسط مناسب برای فضاهای متوسط و بزرگ مشخصات ورق استیل: AIS..

3,650,000 ریال

سینک اخوان 10

سینک اخوان 10

سینک ظرفشویی توکار اخوان مدل 10 با یک لگن بزرگ و بدون میوه شور به همراه یک سینی مناسب برای فضاهای متوسط و بزرگ م..

2,630,000 ریال

سینک اخوان 108

سینک اخوان 108

سینک ظرفشویی توکار اخوان مدل 108 با یک لگن و سینی  مناسب برای فضاهای کوچک و نقلی مشخصات ورق استیل: AISI 304 BA, AS..

2,710,000 ریال

سینک اخوان 110

سینک اخوان 110

سینک ظرفشویی توکار اخوان مدل 110 با دو لگن بزرگ و بدون میوه شور مناسب برای فضاهای بزرگ و متوسط مشخصات ورق استیل: A..

2,830,000 ریال

سینک اخوان 111

سینک اخوان 111

سینک ظرفشویی روکار اخوان مدل 111 با یک لگن بزرگ و بدون میوه شور به همراه یک سینی بزرگ  مناسب برای فضاهای بزرگ و متوس..

2,720,000 ریال

سینک اخوان 112

سینک اخوان 112

سینک ظرفشویی روکار اخوان مدل 112 با دو لگن بزرگ و بدون میوه شور و سینی مناسب برای همه آشپزخانه ها مشخصات ورق استیل:..

2,930,000 ریال

سینک اخوان 113

سینک اخوان 113

سینک ظرفشویی روکار اخوان مدل 113 با یک لگن بزرگ و بدون میوه شور به همراه یک سینی بزرگ  مناسب برای تمامی آشپزخانه ها ..

2,610,000 ریال

سینک اخوان 114

سینک اخوان 114

سینک ظرفشویی توکار اخوان مدل 114 با دو لگن بزرگ و م بدون سینی مناسب برای تمامی آشپزخانه ها مشخصات ورق استیل: AISI 304 BA..

2,830,000 ریال

سینک اخوان 115

سینک اخوان 115

سینک ظرفشویی روکار اخوان مدل 115 با یک لگن بزرگ و یک سینی مناسب برای تمامی آشپزخانه ها. مشخصات ورق استیل: AISI 304 BA, A..

2,720,000 ریال

سینک اخوان 116

سینک اخوان 116

سینک ظرفشویی روکار اخوان مدل 116 با دو لگن بزرگ و  بدون سینی مناسب برای تمامی آشپزخانه ها. مشخصات ورق استیل: AISI 304 BA..

2,930,000 ریال

سینک اخوان 119

سینک اخوان 119

سینک ظرفشویی توکار اخوان مدل 119 با یک لگن بزرگ و یک سینی مناسب برای فضاهای کوچک. مشخصات ورق استیل: AISI 304 BA, ASTM A..

3,010,000 ریال

سینک اخوان 12

سینک اخوان 12

سینک ظرفشویی توکار اخوان مدل 12 با دو لگن بزرگ و یک میوه شور مناسب برای فضاهای بزرگ. مشخصات ورق استیل: AISI 304 BA, ASTM..

3,420,000 ریال

سینک اخوان 121

سینک اخوان 121

سینک ظرفشویی روکار اخوان مدل 121 با دو لگن بزرگ و یک سینی مناسب برای فضاهای بزرگ. مشخصات ورق استیل: AISI 304 BA, ASTM A2..

1,850,000 ریال

سینک اخوان 123

سینک اخوان 123

سینک ظرفشویی روکار اخوان مدل 123 با یک لگن بزرگ و یک سینی مناسب برای تمامی آشپزخانه ها. مشخصات ورق استیل: AISI 304 BA, A..

1,150,000 ریال

سینک اخوان 124

سینک اخوان 124

سینک ظرفشویی روکار اخوان مدل 124 با یک لگن بزرگ و یک سینی مناسب برای فضاهای کوچک. مشخصات ورق استیل: AISI 304 BA, ASTM A2..

1,010,000 ریال

سینک اخوان 125

سینک اخوان 125

سینک ظرفشویی روکار اخوان مدل 125 با یک لگن بزرگ و یک سینی مناسب برای تمامی آشپزخانه ها. مشخصات ورق استیل: AISI 304 BA, A..

1,250,000 ریال

سینک اخوان 126

سینک اخوان 126

سینک ظرفشویی روکار اخوان مدل 126 با یک لگن بزرگ و یک سینی مناسب برای تمامی آشپزخانه ها. مشخصات ورق استیل: AISI 304 BA, A..

1,050,000 ریال

سینک اخوان 127

سینک اخوان 127

سینک ظرفشویی روکار اخوان مدل 127 با دو لگن بزرگ و یک سینی مناسب برای آشپزخانه های بزرگ. مشخصات ورق استیل: AISI 304 BA, A..

1,650,000 ریال

سینک اخوان 130

سینک اخوان 130

سینک ظرفشویی توکار اخوان مدل 130 با یک لگن بسیار بزرگ و یک سینی مناسب برای تمامی آشپزخانه ها. مشخصات ورق استیل: AISI 304..

3,320,000 ریال

نمایش 1 تا 24 از 237 (10 صفحه)