تو کار

تو کار

شما می توانید تمامی سینک های ظرفشویی توکار را در زیر مشاهده بفرمایید. برای جستجوی سریعتر از فیلتر سمت راست استفاده نمایید.


سینک اخوان 01

سینک اخوان 01

سینک ظرفشویی توکار اخوان مدل 01 با یک میوه شور و یک سینی تمامی سینک های اخوان دارای استاندارد اروپا و ایران و د..

1,660,000 ریال

سینک اخوان 02

سینک اخوان 02

سینک ظرفشویی توکار اخوان مدل 02 با یک لگن بزرگ و میوه شور بدون سینی مناسب برای فضاهای کوچک. مشخصات ورق استیل: AISI 3..

2,510,000 ریال

سینک اخوان 04

سینک اخوان 04

سینک ظرفشویی توکار اخوان مدل 04 با یک لگن بزرگ و میوه شور و سینی مناسب برای فضاهای متوسط و بزرگ مشخصات ورق استیل: AISI 3..

2,940,000 ریال

سینک اخوان 06

سینک اخوان 06

سینک ظرفشویی توکار اخوان مدل 06 با دو لگن بزرگ و بدون میوه شور و یک سینی مناسب برای فضاهای متوسط و بزرگ مشخصات ورق استیل..

3,210,000 ریال

سینک اخوان 06-new

سینک اخوان 06-new

سینک ظرفشویی توکار اخوان مدل 06جدید با دو لگن بزرگ، بدون میوه شور و یک سینی مناسب برای فضاهای متوسط و بزرگ مشخصات ورق اس..

3,020,000 ریال

سینک اخوان 08

سینک اخوان 08

سینک ظرفشویی توکار اخوان مدل 08 با دو لگن بزرگ و یک میوه شور در وسط مناسب برای فضاهای متوسط و بزرگ مشخصات ورق استیل: AIS..

3,650,000 ریال

سینک اخوان 10

سینک اخوان 10

سینک ظرفشویی توکار اخوان مدل 10 با یک لگن بزرگ و بدون میوه شور به همراه یک سینی مناسب برای فضاهای متوسط و بزرگ م..

2,630,000 ریال

سینک اخوان 108

سینک اخوان 108

سینک ظرفشویی توکار اخوان مدل 108 با یک لگن و سینی  مناسب برای فضاهای کوچک و نقلی مشخصات ورق استیل: AISI 304 BA, AS..

2,710,000 ریال

سینک اخوان 109

سینک اخوان 109

سینک ظرفشویی توکار اخوان مدل 109 با یک لگن بزرگ و بدون میوه شور به همراه یک سینی بزرگ  مناسب برای فضاهای بزرگ و متوس..

2,610,000 ریال

سینک اخوان 110

سینک اخوان 110

سینک ظرفشویی توکار اخوان مدل 110 با دو لگن بزرگ و بدون میوه شور مناسب برای فضاهای بزرگ و متوسط مشخصات ورق استیل: A..

2,830,000 ریال

سینک اخوان 113

سینک اخوان 113

سینک ظرفشویی روکار اخوان مدل 113 با یک لگن بزرگ و بدون میوه شور به همراه یک سینی بزرگ  مناسب برای تمامی آشپزخانه ها ..

2,610,000 ریال

سینک اخوان 114

سینک اخوان 114

سینک ظرفشویی توکار اخوان مدل 114 با دو لگن بزرگ و م بدون سینی مناسب برای تمامی آشپزخانه ها مشخصات ورق استیل: AISI 304 BA..

2,830,000 ریال

سینک اخوان 119

سینک اخوان 119

سینک ظرفشویی توکار اخوان مدل 119 با یک لگن بزرگ و یک سینی مناسب برای فضاهای کوچک. مشخصات ورق استیل: AISI 304 BA, ASTM A..

3,010,000 ریال

سینک اخوان 12

سینک اخوان 12

سینک ظرفشویی توکار اخوان مدل 12 با دو لگن بزرگ و یک میوه شور مناسب برای فضاهای بزرگ. مشخصات ورق استیل: AISI 304 BA, ASTM..

3,420,000 ریال

سینک اخوان 130

سینک اخوان 130

سینک ظرفشویی توکار اخوان مدل 130 با یک لگن بسیار بزرگ و یک سینی مناسب برای تمامی آشپزخانه ها. مشخصات ورق استیل: AISI 304..

3,320,000 ریال

سینک اخوان 136

سینک اخوان 136

سینک ظرفشویی توکار اخوان مدل 136 با دو لگن بزرگ و یک سینی مناسب برای تمامی آشپزخانه ها. مشخصات ورق استیل: AISI 304 BA, A..

1,950,000 ریال

سینک اخوان 138

سینک اخوان 138

سینک ظرفشویی توکار اخوان مدل 138 با دو لگن بزرگ و یک سینی مناسب برایآشپزخانه های بزرگ. مشخصات ورق استیل: AISI 304 BA, AS..

2,880,000 ریال

سینک اخوان 139

سینک اخوان 139

سینک ظرفشویی توکار استنلس استیل اخوان مدل 139 مشخصات ورق استیل:                        AISI..

2,870,000 ریال

سینک اخوان 14

سینک اخوان 14

سینک ظرفشویی توکار استنلس استیل اخوان مدل 14 مشخصات ورق استیل:                        AISI ..

2,410,000 ریال

سینک اخوان 140

سینک اخوان 140

سینک ظرفشویی توکار استنلس استیل اخوان مدل 140 مشخصات ورق استیل:                        AISI..

3,030,000 ریال

سینک اخوان 141

سینک اخوان 141

سینک ظرفشویی توکار استنلس استیل اخوان مدل 141 مشخصات ورق استیل:                        AISI..

3,110,000 ریال

سینک اخوان 15

سینک اخوان 15

سینک ظرفشویی توکار استنلس استیل اخوان مدل 15 مشخصات ورق استیل:                        AISI ..

2,730,000 ریال

سینک اخوان 16

سینک اخوان 16

سینک ظرفشویی توکار استنلس استیل اخوان مدل 16 مشخصات ورق استیل:                        AISI ..

3,710,000 ریال

سینک اخوان 18

سینک اخوان 18

سینک ظرفشویی توکار استنلس استیل اخوان مدل 18 مشخصات ورق استیل:                        AISI ..

2,880,000 ریال

نمایش 1 تا 24 از 156 (7 صفحه)