رو کار

رو کار

شما می توانید تمامی سینک های ظرفشویی روکار را در زیر مشاهده بفرمایید. برای جستجوی سریعتر از فیلتر سمت راست استفاده نمایید.


سینک اخوان 111

سینک اخوان 111

سینک ظرفشویی روکار اخوان مدل 111 با یک لگن بزرگ و بدون میوه شور به همراه یک سینی بزرگ  مناسب برای فضاهای بزرگ و متوس..

2,720,000 ریال

سینک اخوان 112

سینک اخوان 112

سینک ظرفشویی روکار اخوان مدل 112 با دو لگن بزرگ و بدون میوه شور و سینی مناسب برای همه آشپزخانه ها مشخصات ورق استیل:..

2,930,000 ریال

سینک اخوان 115

سینک اخوان 115

سینک ظرفشویی روکار اخوان مدل 115 با یک لگن بزرگ و یک سینی مناسب برای تمامی آشپزخانه ها. مشخصات ورق استیل: AISI 304 BA, A..

2,720,000 ریال

سینک اخوان 116

سینک اخوان 116

سینک ظرفشویی روکار اخوان مدل 116 با دو لگن بزرگ و  بدون سینی مناسب برای تمامی آشپزخانه ها. مشخصات ورق استیل: AISI 304 BA..

2,930,000 ریال

سینک اخوان 121

سینک اخوان 121

سینک ظرفشویی روکار اخوان مدل 121 با دو لگن بزرگ و یک سینی مناسب برای فضاهای بزرگ. مشخصات ورق استیل: AISI 304 BA, ASTM A2..

1,850,000 ریال

سینک اخوان 123

سینک اخوان 123

سینک ظرفشویی روکار اخوان مدل 123 با یک لگن بزرگ و یک سینی مناسب برای تمامی آشپزخانه ها. مشخصات ورق استیل: AISI 304 BA, A..

1,150,000 ریال

سینک اخوان 124

سینک اخوان 124

سینک ظرفشویی روکار اخوان مدل 124 با یک لگن بزرگ و یک سینی مناسب برای فضاهای کوچک. مشخصات ورق استیل: AISI 304 BA, ASTM A2..

1,010,000 ریال

سینک اخوان 125

سینک اخوان 125

سینک ظرفشویی روکار اخوان مدل 125 با یک لگن بزرگ و یک سینی مناسب برای تمامی آشپزخانه ها. مشخصات ورق استیل: AISI 304 BA, A..

1,250,000 ریال

سینک اخوان 126

سینک اخوان 126

سینک ظرفشویی روکار اخوان مدل 126 با یک لگن بزرگ و یک سینی مناسب برای تمامی آشپزخانه ها. مشخصات ورق استیل: AISI 304 BA, A..

1,050,000 ریال

سینک اخوان 127

سینک اخوان 127

سینک ظرفشویی روکار اخوان مدل 127 با دو لگن بزرگ و یک سینی مناسب برای آشپزخانه های بزرگ. مشخصات ورق استیل: AISI 304 BA, A..

1,650,000 ریال

سینک اخوان 133

سینک اخوان 133

سینک ظرفشویی روکار اخوان مدل 133 با دو لگن بزرگ و یک سینی مناسب برای آشپزخانه های بزرگ. مشخصات ورق استیل: AISI 304 BA, A..

3,240,000 ریال

سینک اخوان 134

سینک اخوان 134

سینک ظرفشویی روکار اخوان مدل 134 با یک لگن بزرگ و یک سینی مناسب برای تمامی آشپزخانه ها. مشخصات ورق استیل: AISI 304 BA, A..

3,530,000 ریال

سینک اخوان 135

سینک اخوان 135

سینک ظرفشویی روکار اخوان مدل 135 با دو لگن بزرگ و دو سینی مناسب برای آشپزخانه های بزرگ. مشخصات ورق استیل: AISI 304 BA, A..

3,760,000 ریال

سینک اخوان 142

سینک اخوان 142

سینک ظرفشویی روکار استنلس استیل اخوان مدل 142 مشخصات ورق استیل:                        AISI..

3,030,000 ریال

سینک اخوان 143

سینک اخوان 143

سینک ظرفشویی روکار استنلس استیل اخوان مدل 143 مشخصات ورق استیل:                        AISI..

3,080,000 ریال

سینک اخوان 144

سینک اخوان 144

سینک ظرفشویی روکار استنلس استیل اخوان مدل 144 مشخصات ورق استیل:                        AISI..

3,310,000 ریال

سینک اخوان 150-SP

سینک اخوان 150-SP

سینک ظرفشویی روکار استنلس استیل اخوان مدل 150-sp مشخصات ورق استیل:                        A..

1,880,000 ریال

سینک اخوان 151-SP

سینک اخوان 151-SP

سینک ظرفشویی روکار استنلس استیل اخوان مدل 151-sp مشخصات ورق استیل:                        A..

1,680,000 ریال

سینک اخوان 152-SP

سینک اخوان 152-SP

سینک ظرفشویی روکار استنلس استیل اخوان مدل 152-sp مشخصات ورق استیل:                        A..

1,750,000 ریال

سینک اخوان 153-SP

سینک اخوان 153-SP

سینک ظرفشویی روکار استنلس استیل اخوان مدل 153-sp مشخصات ورق استیل:                        A..

1,650,000 ریال

سینک اخوان 154-SP

سینک اخوان 154-SP

سینک ظرفشویی روکار استنلس استیل اخوان مدل 154-sp مشخصات ورق استیل:                        A..

1,880,000 ریال

سینک اخوان 155-SP

سینک اخوان 155-SP

سینک ظرفشویی روکار استنلس استیل اخوان مدل 155-sp مشخصات ورق استیل:                        A..

1,650,000 ریال

سینک اخوان 23

سینک اخوان 23

سینک ظرفشویی روکار استنلس استیل اخوان مدل 23 مشخصات ورق استیل:                        AISI ..

3,150,000 ریال

سینک اخوان 25

سینک اخوان 25

سینک ظرفشویی روکار استنلس استیل اخوان مدل 25 مشخصات ورق استیل:                        AISI ..

3,440,000 ریال

نمایش 1 تا 24 از 65 (3 صفحه)