شومینه ای

شومینه ای

شما می توانید انواع هود های شومینه ای را در زیر مشاهده بفرمایید. برای جستجوی سریعتر از فیلتر سمت راست استفاده نمایید.


اخوان H01

اخوان H01

مکش قوی کم صدا دارای فیلتر ذغالی نمای شیشه و استیل دارای دودکش بلندتر و قابل تنظیم دارا..

3,480,000 ریال

اخوان H01-G

اخوان H01-G

مکش قوی کم صدا دارای فیلتر ذغالی نمای شیشه و استیل دارای دودکش بلندتر و قابل تنظیم دارا..

3,530,000 ریال

اخوان H04

اخوان H04

مکش قوی کم صدا دارای فیلتر ذغالی نمای شیشه و استیل دارای دودکش بلندتر و قابل تنظیم دارا..

4,160,000 ریال

اخوان H10

اخوان H10

مکش قوی کم صدا نمای شیشه و استیل دارای دودکش بلندتر و قابل تنظیم ..

3,150,000 ریال

اخوان H11-80

اخوان H11-80

مکش قوی کم صدا نمای شیشه و استیل دارای دودکش گرد بلندتر و قابل تنظیم دارای فیلتر آلومینیو..

3,450,000 ریال

اخوان H11-90

اخوان H11-90

مکش قوی کم صدا نمای شیشه و استیل دارای دودکش گرد بلندتر و قابل تنظیم دارای فیلتر آلومینیو..

3,450,000 ریال

اخوان H18

اخوان H18

مکش قوی کم صدا نمای شیشه و استیل دارای فیلتر آلومینیومی چند لایه ..

3,250,000 ریال

اخوان H18-G

اخوان H18-G

مکش قوی کم صدا نمای شیشه و استیل دارای فیلتر آلومینیومی چند لایه ..

3,290,000 ریال

اخوان H19

اخوان H19

مکش قوی کم صدا نمای تمام استیل دارای فیلتر آلومینیومی چند لایه دارای صفحه نمایش LCD مجه..

5,410,000 ریال

اخوان H20

اخوان H20

مکش قوی کم صدا نمای شیشه و استیل دارای فیلتر آلومینیومی چند لایه دارای صفحه نمایشگر LCD ..

3,580,000 ریال

اخوان H20-G

اخوان H20-G

مکش قوی کم صدا نمای شیشه دودی و استیل دارای فیلتر آلومینیومی چند لایه دارای صفحه نمایشگر ..

3,650,000 ریال

اخوان H21

اخوان H21

مکش قوی کم صدا نمای شیشه ای دارای فیلتر آلومینیومی چند لایه دارای صفحه نمایشگر LCD دارا..

5,010,000 ریال

اخوان H22

اخوان H22

مکش قوی کم صدا دارای فیلتر ذغالی نمای شیشه و استیل دارای دودکش بلندتر و قابل تنظیم دارا..

4,020,000 ریال

اخوان H24

اخوان H24

مکش قوی کم صدا نمای شیشه و استیل دارای دودکش بلندتر و قابل تنظیم دارای فیلتر آلومینیومی چ..

3,770,000 ریال

اخوان H25

اخوان H25

مکش قوی کم صدا نمای شیشه و استیل دارای دودکش مکعبی بلندتر و قابل تنظیم دارای فیلتر آلومین..

3,770,000 ریال

اخوان H27

اخوان H27

مکش قوی کم صدا نمای شیشه و استیل دارای دودکش مکعبی بلندتر و قابل تنظیم دارای فیلتر آلومین..

4,130,000 ریال

اخوان H27-4S

اخوان H27-4S

مکش قوی کم صدا میزان صدا:  45DB موتور چهار دور قدرت مکش: 700 متر مکعب بر ساعت نمای شیشه..

4,160,000 ریال

اخوان H28

اخوان H28

مکش قوی کم صدا نمای شیشه و استیل دارای دودکش بلندتر و قابل تنظیم دارای فیلتر آلومینیومی چ..

3,790,000 ریال

اخوان H28-4S

اخوان H28-4S

مکش قوی کم صدا میزان صدا:  45DB موتور چهار دور قدرت مکش: 700 متر مکعب بر ساعت نمای شیشه..

3,950,000 ریال

اخوان H28-G

اخوان H28-G

مکش قوی کم صدا نمای شیشه و استیل دارای دودکش بلندتر و قابل تنظیم دارای فیلتر آلومینیومی چ..

3,850,000 ریال

اخوان H30

اخوان H30

مکش قوی کم صدا نمای شیشه و استیل دارای دودکش بلندتر و قابل تنظیم دارای فیلتر آلومینیومی چ..

3,830,000 ریال

اخوان H31

اخوان H31

مکش قوی کم صدا نمای شیشه و استیل دارای دودکش بلندتر و قابل تنظیم دارای فیلتر آلومینیومی چ..

3,370,000 ریال

اخوان H32

اخوان H32

مکش قوی کم صدا میزان صدا:  45DB موتور چهار دور قدرت مکش: 700 متر مکعب بر ساعت نمای شیشه..

5,110,000 ریال

اخوان H32-TS

اخوان H32-TS

مکش قوی کم صدا میزان صدا:  45DB موتور چهار دور قدرت مکش: 700 متر مکعب بر ساعت نمای شیشه..

5,270,000 ریال

نمایش 1 تا 24 از 174 (8 صفحه)